Kursbibliotek
Utforska framtidens lärobok

Grundskola

Euclidean Geometry

IntroductionEuclid’s AxiomsRuler and Compass Construction
Even More Constructions
Under konstruktion
Angles and Proofs
Under konstruktion
Origami and Paper Folding

Transformationer och symmetri

IntroduktionStela transformationer
Kongruens
Under konstruktion
SymmetriSymmetri grupper och bakgrundsbilderSymmetri i fysikutvidgningar
Likhet
Under konstruktion

Triangles and Trigonometry

IntroductionProperties of Triangles
Midsegments and Similarity
Under konstruktion
Triangle CongruencePythagoras’ Theorem
Isosceles and Equilateral Triangles
Under konstruktion
TrigonometrySine and Cosine Rules

Polygoner och polyhedra

polygonerquadrilateralsTessellationsPolyhedra
Nät och tvärsnitt
Under konstruktion
Prismor och pyramider
Under konstruktion
Skalningsformer och fasta ämnen
Under konstruktion
Platoniska fasta partiklar

Gymnasium

Cirklar och Pi

IntroduktionGrader och radianerTangenter, ackord och bågar
The Circle Theorems
Under konstruktion
Cykliska polygoner
Under konstruktion
Sfärer, kottar och cylindrarKoniska sektioner

Non-Euclidean Geometry

Spherical GeometryMap ProjectionsHyperbolic GeometryMetric SpacesTopology
Higher Dimensions
Under konstruktion

Fraktaler

IntroduktionSierpinski-triangelnMandelbrot-uppsättningen
Rymdfyllningskurvor
Under konstruktion

Grundskola

Sekvenser och mönster

IntroduktionAritmetiska och geometriska sekvenserFigurnummer
Sekvenser som funktioner
Under konstruktion
Fibonacci-nummerSpeciella sekvenserPascal's Triangle
Gränser och konvergens
Under konstruktion

Quadratic Equations

Introduction
Binomial Expressions
Under konstruktion
Solving Quadratic Equations
Under konstruktion
The Quadratic Formula
Under konstruktion
Graphing Quadratics
Under konstruktion
Projectile Motion
Under konstruktion
More Applications
Under konstruktion

Gymnasium

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and Decay
Under konstruktion
Comparing Models
Under konstruktion
Compound Interest
Under konstruktion
Population Dynamics
Under konstruktion

Grundskola

Probability

Introduction
Probability Trees and Venn Diagrams
Under konstruktion
Conditional Probability
Under konstruktion
The Monty Hall Problem
The Birthday Problem
Under konstruktion
True Randomness

Statistics and Data

Casino Mathematics
Data Visualisation
Under konstruktion
Center and Spread of Data
Under konstruktion
Sampling and Estimation
Under konstruktion
The Wisdom of Crowds
Under konstruktion
Linear Models
Under konstruktion

Gymnasium

Codes and Ciphers

Introduction
Binary Numbers
Under konstruktion
Error Detection
Under konstruktion
Secret Codes
Under konstruktion
The Enigma
Under konstruktion
Public Key Cryptography
Under konstruktion

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and Dice
Under konstruktion
The Winning Move
Random Walks
Under konstruktion

Chaos Theory

Introduction
Mathematical Billiard
Under konstruktion
The Three Body Problem
Under konstruktion
Phase Space and Strange Attractors
Under konstruktion
The Logistic Map
Under konstruktion