Cirklar och PiPi Movies

Vi kunde till och med konvertera en hel bok, som Harry Potter, till en mycket lång rad siffror (a = 01, b = 02, och så vidare). Om Pi är normalt visas den här strängen någonstans i siffrorna - men det tar miljoner år att beräkna tillräckligt med siffror för att hitta den.

Pi är lätt att förstå, men av grundläggande betydelse i vetenskap och matematik. Det kan vara en anledning till att Pi har blivit ovanligt populärt i vår kultur (åtminstone jämfört med andra ämnen i matematik):

Pi is the secret combination for the tablet in “Night at the Museum 2”.

Professor Frink (“Simpsons”) silences a room of scientists by saying that Pi equals 3.

Spock (“Star Trek”) disables an evil computer by asking it to calculate the last digit of Pi.