Cirklar och PiPi Day

Det finns till och med en Pi-dag varje år, som antingen faller den 14 mars, för π3.14 , eller den 22 juli, för π227 .