Cirklar och PiSphere Maps

Ytan på en sfär

Att hitta en formel för ytan på en sfär är mycket svårt. En anledning är att vi inte kan öppna och "platta" ytan på en sfär, som vi gjorde för kottar och cylindrar tidigare.

Detta är en speciell fråga när du försöker skapa kartor. Jorden har en krökt, tredimensionell yta, men varje tryckt karta måste vara platt och tvådimensionell. Detta innebär att geografer måste fuska: genom att sträcka eller klämma in vissa områden.

Här kan du se några olika typer av kartor, så kallade projektioner . Försök flytta det röda torget och se hur det här området verkligen ser ut i världen:

Mercator
Cylindrical
Robinson
Mollweide

As you move the square on the map, notice how the size and shape of the actual area changes on the three-dimensional globe.