Området för en cirkel

Men hur beräknar vi faktiskt en cirkelyta? Låt oss försöka samma teknik som vi använde för att hitta området med fyrkantiga sidor : vi skär formen i flera olika delar och ordnar sedan dem till en annan form som vi redan känner till området (t.ex. en rektangel eller en triangel).

Den enda skillnaden är att eftersom cirklar är böjda, måste vi använda några tillnärmningar:

rπr

Här kan du se en cirkel uppdelad i ${toWord(n1)} kilar. Flytta skjutreglaget för att ställa in kilen i en rad.

Om vi ökar antalet kil till ${n1} , denna form börjar se mer och mer ut som en .

Rektangelns höjd är lika med cirkelns . Rektangelns bredd är lika med cirkelns . (Lägg märke till hur hälften av kilarna vänder nedåt och hälften av dem vänder uppåt.)

Därför är rektangelns totala area ungefär A=πr2 .