Här är ett hjul med diameter 1. När du "rullar upp" omkretsen kan du se att dess längd är exakt :

01234π